Algemene voorwaarden

1. Opdrachtaanname Alle door de opdrachtgever gegeven opdrachten worden uitdrukkelijk alleen volgens hierna beschreven voorwaarden door 1piece aangenomen en als zodanig verwerkt. De opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden bij het gebruik van de 1piece software en eventueel aangeboden content. Het door de opdrachtgever overgedragen bestand wordt, na verwerking van de opdracht, in principe een maand bewaard op de server van 1piece. Gedurende deze periode kan de opdrachtgever meerdere exemplaren van het bestelde artikel afnemen. 1piece gaat er van uit dat de opdrachtgever ook zelf een kopie bewaart van het overgedragen bestand. 

2. Auteursrecht De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van het overgedragen bestand. 1piece gaat er van uit dat het door opdrachtgever overgedragen bestand geen inbreuk maakt op rechten van derden. De opdrachtgever dient zich bij het plaatsen van de bestelling en eventuele verspreiding van gedrukte artikelen strikt te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien 1piece constateert dat dit niet het geval is dan zal aangifte worden gedaan bij de politie. 

3. Aansprakelijkheid 1piece stelt nadrukkelijk vast dat de kwaliteit van de afdrukken in de bestelde artikelen nooit beter zal kunnen zijn dan mag worden verwacht op basis van hetgeen de opdrachtgever bij het gebruik van de 1piece software op zijn computerscherm te zien krijgt. De aansprakelijkheid van 1piece bij gegronde klachten over beschadiging, tenietgaan, vermissing of niet tijdige uitvoering van een opdracht is beperkt tot het (opnieuw) uitvoeren van de opdracht dan wel, indien dat niet mogelijk is, tot teruggave van de door opdrachtgever aan 1piece in het kader van de opdracht betaalde vergoeding. 1piece aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van het overgedragen bestanden. 

4. Levertijd 1piece doet haar uiterste best om opdrachten binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling uit te voeren. Kleine vertragingen in de levertijden kunnen geen aanleiding geven tot annulering van de opdracht of tot schadevergoeding. 

5. Retourregeling en garantie Bestelde foto-artikelen kunnen niet worden geruild of geretourneerd. Reclamaties dienen, voor zover het een duidelijke klacht betreft, uiterlijk binnen twee weken na levering van de door de opdrachtgever gegeven opdracht kenbaar te worden gemaakt aan 1piece. 

6. Informatie op de site Ondanks de constante zorg en aandacht die 1piece aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site van 1piece wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op uitvoering van een opdracht op basis van foutief weergegeven informatie. 1piece behoudt zich het recht voor om informatie op de site en eventuele actievoorwaarden met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren en acties voortijdig te beëindigen.

Om contact op te nemen met 1piece.nl kunt u mailen naar info@1piece.nl.

1piece.nl
Ringvaartweg 2
1948PE Beverwijk
BTW-nr: Nl8501.32.538.B01
KvK-nr: 51698269
*geen bezoekadres 


© 1piece 2013 | info@1piece.nl | Algemene voorwaarden